Firma SARE S.A. zainteresowana zakupem GG

Spółka SARE S.A. z siedzibą w Rybniku poinformowała, że w dniu 08.06.2017 r. podpisała z firmą Xevin Consulting Limited z siedzibą na Cyprze, list intencyjny, na mocy którego Strony wyraziły wolę w zakresie prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie transakcja nabycia przez Spółkę aktywów Gadu–Gadu, tj. m. in. sprzętu serwerowego, komunikatora Gadu-Gadu, domeny internetowej gg.pl oraz gadu-gadu.pl, prawa własności do znaków towarowych Gadu-Gadu oraz prawa własności do logotypów Gadu-Gadu.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, strony potencjalnej transakcji zamierzają w dobrej wierze prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznych warunków transakcji nabycia wymienionych aktywów, satysfakcjonujących dla obydwu stron. Strony zadeklarowały chęć przeprowadzenia transakcji do dnia 30.09.2017 r., a Xevin Consulting Limited zobowiązał się dodatkowo, w okresie obowiązywania listu intencyjnego, nie prowadzić rozmów w przedmiocie zbycia aktywów Gadu-Gadu, z jakimkolwiek innym podmiotem.