Komu są wierni internauci w wakacje?

Radio i internet najrzadziej zdradzane – badanie polskich mediów

Poczytać, posłuchać, pooglądać czy poklikać? Skąd czerpie informacje polski użytkownik Internetu podczas rozleniwionych wakacji?

W ramach sondy* badawczej zrealizowanej dla „Media i Marketing Polska” przez Dział Badawczy GG Network S.A. – GG Opinion zapytano polskich internautów o częstotliwość oglądania telewizji, słuchania radia, czytania prasy drukowanej oraz korzystania z Internetu.

Na pytanie, jak często internauci oglądają telewizję podczas wakacji 20% odpowiedziało, że w ogóle przestaje ją oglądać, ale 35% ogląda równie często jak przed wakacjami, a 16% nawet częściej.

Prasę drukowaną częściej czyta 11%, dla 40% użytkowników czytelnictwo nie zmienia się w okresie wakacji, a aż 23% w ogóle przestaje czytać.

W porównaniu do prasy i telewizji, najmniej w wakacje uwagi swoich odbiorców tracą radio i internet.

W przypadku radia 51% badanych słucha go równie często jak przed wakacjami, a 28% nawet częściej i tylko 8% przestaje w ogóle włączać radioodbiorniki podczas kanikuły.

Dla 50% badanych korzystanie z internetu w wakacje jest niezmienne, a 28% korzysta z wiadomości w sieci częściej niż przed wakacjami. Tylko 6% przestaje w ogóle korzystać z Internetu.

Z sondy wynika, że częstotliwość słuchania radia i korzystania z Internetu jest dla około połowy badanych osób taka sama jak przed wakacjami. A 20-23% użytkowników podczas wakacji przestaje – odpowiednio – oglądać telewizję i czytać prasę drukowaną.

*Badanie zostało przeprowadzone przez GG Network S.A. na zlecenie Media i Marketing Polska.

Nota metodologiczna: Badanie zrealizowane na ogólnopolskim panelu badawczym ARIADNA prowadzonym przez GG Network S.A. w ramach projektu GG Opinion wśród polskich użytkowników internetu. Struktura próby tożsama ze strukturą polskich internautów (N=499) ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i wielkość miejscowości zamieszkania. Lipiec 2011.

Tagged: , ,

Pobierz nowe GG