Oświadczenie GG w sprawie ACTA

W związku z toczącą się emocjonalną publiczną debatą na temat planowanego przez polski Rząd podpisania międzynarodowej umowy ACTA, spółka GG Network, której usługi sieciowe są wykorzystywane przez miliony polskich internautów, informuje:

  • GG opowiada się za poszanowaniem praw do własności intelektualnej,
  • Jednocześnie GG wyraża swój głęboki niepokój w związku z trybem, jaki został zastosowany podczas prac nad przygotowywaniem tego dokumentu, w tym brakiem konsultacji społecznych,
  • Dodatkowo zastrzeżenia budzą ogólne sformułowania zastosowane w tej umowie, budzące słusznie wśród internautów obawy, w jaki sposób później te zapisy zostaną wykorzystane. Brak precyzji w tak delikatnej materii może być powodem do obaw.

„Z tej umowy może wykluć się zarówno dobre prawo, jak i przepisy rodem z Białorusi” – mówi Tomasz Jażdżyński, szef GG i dodaje: „Jesteśmy za poszanowaniem prawa w każdym jego aspekcie, ale stajemy też na stanowisku, że jakakolwiek regulacja Internetu, coraz bardziej potężnego medium, powinna być precyzyjna, dawać gwarancje poszanowania praw jednostki i odbywać się w ramach otwartego dialogu publicznego”.