Informacja

W związku z pojawieniem się w internecie listy wybranych numerów GG wraz z hasłem, informujemy, że są to numery, do których jest to samo proste hasło “123456″. Część z tych numerów to numery nieaktywne, a dodatkowo część podanych haseł nie jest zgodna z rzeczywistymi hasłami.

Obecnie sprawdzamy okoliczności tego zdarzenia, w jaki sposób mogło dojść do takiego zestawienia i w jaki sposób zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości. Jednocześnie niezwłocznie przystąpiliśmy do blokowania tych numerów oraz uruchomienia procedury odzyskiwania ich przez użytkowników.

Monitorujemy sytuację. Co najważniejsze, reszta kont GG jest bezpieczna. Przypominamy także o zasadach tworzenia bezpiecznego hasła.

Tagged:

Pobierz nowe GG