Informacja o zmianie nazwy Spółki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 01.10.2019 roku zmianie ulega nazwa naszej Spółki z dotychczasowej: England.pl Sp. z o.o. na Fintecom Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy wyłącznie nazwy firmy i ma związek z rozszerzeniem naszej działalności. Celem tej zmiany jest podkreślenie szerszego zakresu naszej dotychczasowej działalności z pogranicza usług fintech (brand England.pl i FX City) oraz komunikacji (nasz nowy brand GG, Gadu-Gadu). Cały czas się rozwijamy, natomiast nazwa England.pl sugerowała bardzo wąski zakres naszych usług, ten od którego rozpoczęliśmy działalność wiele lat temu.

Nadal zamierzamy się posługiwać brand-ami GG oraz Gadu-Gadu w zakresie komunikatora internetowego.

Wszystkie pozostałe dane firmy, w tym również NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów i adres, struktura właścicielska pozostają nadal bez zmian.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Fintecom Sp.z o.o.